Giới thiệu Eras

Giới thiệu Eras

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Eras Group mang chuỗi giá trị Tâm - Trí - Kiên trên suốt hành trình phục vụ. Kiên định theo đuổi và tạo ra hiệu quả một cách chính trực
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

SC Group kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng cao, giá trị thực và gia tăng bền vững, lâu dài cho các bên liên quan.
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

[:vi]Trở thành Tập đoàn đa ngành nghề vững mạnh và hiệu quả. Là thương hiệu dẫn đầu về Uy tín - Chất lượng - Quy mô với danh tiếng và thị phần ngày càng rộng lớn. Đến năm 2030 trở thành Tập đoàn kinh tế Top 10 Việt Nam.[:]