(ĐTCK) Với nhiều yếu tố hỗ trợ và người dân, doanh nghiệp cũng lạc quan hơn vào tăng trưởng kinh tế cao năm 2021, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% có thể “bị” vượt.

Người dân, doanh nghiệp lạc quan…

Ông Phan Thanh Tịnh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa bao bì Phan Công ở Đồng Nai cho biết, doanh nghiệp đã họp tổng kết năm 2020 và đặt ra chỉ tiêu cho năm 2021. Theo đó, doanh thu năm 2020 đã giảm khoảng 25% so với năm 2019, đạt 60 tỷ đồng. Mức giảm này, theo ông Tịnh, là đã “nhẹ nhàng hơn” nhờ hoạt động kinh doanh 4 tháng cuối năm cải thiện hơn so với 8 tháng đầu năm.

“Hiện có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn so với trước, trong đó ít nhất là doanh nghiệp đã thích nghi được với tình hình hiện tại, chứ không còn ‘sốc’ như giai đoạn đầu dịch bệnh. Do đã thích nghi tốt nên doanh nghiệp tìm mọi cách ‘len lỏi’ để kinh doanh. Năm 2021, nếu duy trì được kết quả như hiện nay cũng đã là tốt lắm rồi, nhưng chúng tôi vẫn đặt chỉ tiêu doanh thu là 100 tỷ đồng để toàn Công ty có mục tiêu phấn đấu”, ông Tịnh nói.